OVER SAMEN

OVER SAMEN

SAMEN Alle Mensen Één Nederland is een nieuwe politieke partij die op 21 maart 2018 in Amsterdam aan de komende gemeenteraads- en gebiedscommissies verkiezingen gaat deelnemen. Wij willen mensen, jong en oud, ongeacht hun afkomst of religie verbinden en een groeiende tweedeling in de maatschappij tegengaan.

De partij is opgericht door Narin Koebeer (bestuurscommissie Nieuw-West), Frits Koppers (bestuurscommissie Zuid) en Yuen Keong Ng (bestuurscommissie Zuid), allen voormalig leden van de ouderen partij 50plus en PvdO. SAMEN wil meer zijn dan een ouderenpartij en zich niet beperken tot onderwerpen die alleen ouderen raken. SAMEN wil de binding tussen jong en oud versterken en niet als een one issue partij de kloof tussen generaties vergroten. Een stad waar ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen met de juiste zorg en voorzieningen om dit mogelijk te maken. Buurten waar jongeren de voorzieningen in de stad waarderen, kansen hebben om tot ontplooiing te komen en actief bijdragen aan een schone en veilige omgeving.

In een multi-etnische samenleving wil SAMEN de verschillende gezichtspunten tussen culturen overbruggen via dialogen over de gemeenschappelijke delers in de diaspora. Begrijpen waar we vandaan komen geeft richting hoe we gezamenlijk een volgende stap kunnen zetten. De raakvlakken in de diversiteit het uitgangspunt en drijvende kracht laten zijn van onze samenleving. De positieve kracht van binding en samenhang biedt tegenwicht aan het benadrukken van verschillen door discriminatie of racisme. Samen staan we sterker om de tweedeling door uitsluiting, achterstelling of armoede tegen te gaan.

De hervorming van het bestuurlijk stelsel in Amsterdam biedt kansen om gezamenlijk de politiek vanuit de behoefte in de gebiedscommissies te benaderen. SAMEN wil de kloof dichten voor bewoners met weinig ervaring in de politiek en hen een stem geven opdat zij onbevangen hun wellicht ongezouten mening kunnen geven. Het is dan aan de stadsdeelbestuurders om dit in een politiek advies naar de gemeenteraad om te zetten. Met dit advies wordt dan beleid gemaakt of bijgesteld. SAMEN streeft ernaar om een brug te slaan tussen de gebiedscommissies en de gemeenteraad.

Onze standpunten zijn:

  1. SAMEN verbinden ongeacht achtergrond en leeftijd
  2. SAMEN de talenten van jong en oud ontwikkelen en actief inzetten
  3. SAMEN in de stad opgroeien en oud worden in je eigen buurt
  4. SAMEN omgaan met de dynamiek van de stad
  5. SAMEN de nieuwe buurtbewoners verwelkomen en de ouderen niet vergeten.

2 gedachten over “OVER SAMEN

  1. Goedemorgen, We willen u (liefst de lijsttrekker) graag uitnodigen voor ons verkiezingsdebat op dinsdag 20 februari (19.00 – 21.30 uur) in Hotel Arena (Amsterdam-Oost). Om u de uitnodiging en achtergrond informatie te sturen, hebben wij een emailadres nodig. Heeft u dat voor mij?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *