verkiezingsprogramma

verkiezingsprogramma

Het verkiezingsprogramma is beschikbaar. De definitieve versie kunt u hier downloaden en bevat o.a. de uitgangspunten die hieronder vermeld staan.

Op 21 maart 2018 wordt in Amsterdam gestemd over de keuze van een nieuw stadsbestuur. Naast het nieuwe stadsbestuur zal ook in het nieuw bestuurlijk bestel gestemd worden over de samenstelling van de stadsdeelcommissies via de onderliggende gebiedsdelen. Vanuit de gebiedsdelen wordt advies gegeven over beleidsplannen die vanuit de gemeenteraad aangedragen worden.

SAMEN wil niet alleen in de gemeenteraad de opvattingen van bewoners, jong en oud, in de gemeenteraad ten gehore brengen, maar dit ook bereiken in de gebiedscommissies via gekozen bewoners uit de buurt. Met uw stem bepaalt u of dit mogelijk wordt waarbij alle Amsterdammers profijt krijgen van de diversiteit die SAMEN met zich meebrengt.

SAMEN is een afsplitsing van twee ouderenpartijen, maar heeft er voor gekozen om zich naast de ouderen, óók te gaan richten op zaken wat de jongeren uit de buurt raken door de binding tussen de jongere en oudere bewoners te willen versterken in de buurt. We willen een stad waar ouderen met een beperking zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, dat zij de zorg en voorzieningen krijgen waardoor dit mogelijk voor hen wordt. Maar we willen ook zien dat jongeren uit de buurt zichzelf kunnen ontwikkelen mede doordat zij de voorzieningen die de stad te bieden heeft waarderen, er gebruik van maken waardoor zij tot ontplooiing komen. Betrokkenheid met de buurtbewoners en de buurt, dat iedereen een bijdrage levert aan een schoon en veilige omgeving.

SAMEN zet zich in voor de stad en zijn gebiedsdelen door passende antwoorden te geven op onder andere de volgende vragen:

 • Hoe vervoersvriendelijk blijft het OV voor ouderen en mensen met een beperking?
 • Is er ruimte voor kleinschalige groepswoningen voor ouderen met interne zorgverlening op maat?
 • Is er plaats in een verzorgingstehuis als mantelzorg ontoereikend wordt?
 • Hoe gaan we om met de verborgen armoede in de stad?
 • Kan er meer duurzame verlichting in de gemeenschappelijke trap- en bergruimte gebruikt worden bij huurwoningen?
 • Moeten ouderen van 65+ met hun snorfiets ook de rijbaan op?
 • Hoe kunnen we werken aan een gezonder leefmilieu in de stad?
 • Hoe kunnen we voorkomen dat jongeren langdurig werkloos blijven?

Onze standpunten zijn:

 1. SAMEN verbinden ongeacht achtergrond en leeftijd
 2. SAMEN de talenten van jong en oud ontwikkelen en actief inzetten
 3. SAMEN in de stad opgroeien en oud worden in je eigen buurt
 4. SAMEN omgaan met de dynamiek van de stad waar mensen komen, gaan of blijven
 5. SAMEN de nieuwe buurtbewoners verwelkomen en de ouderen niet vergeten.

Via deze webpagina houden wij u op de hoogte!